Didi & Friends

Syarat-Syarat Permohonan Pertukaran

1.Kementerian Pelajaran tidak akan mempertimbangkan permohonan jika didapati negeri yang di pohon tidak terdapat kekosongan jawatan 2.Guru tidak boleh bertukar sebelum menerima surat pemakluman kelulusan pertukaran dari Jabatan Pelajaran Negeri asal dan surat penempatan pertukaran dari Jabatan Pelajaran Negeri yang diluluskan 3.Kementerian Pelajaran tidak akan mempertimbangkan permohonan pembatalan pertukaran setelah permohonan pertukaran diluluskan 4.Penempatan ke […]